Pravne napomene

Sadržaj stranice

Virga d.o.o. posjeduje odobrenje proizvođača za upotrebu fotografija, serijskih brojeva, opisa i specifikacija za sve proizvode koji su prikazani u web trgovini. Zabranjeno je preuzimanje ili upotreba bilo kojeg dijela stranice ili programskog koda bez dopuštenja Virga d.o.o.

Jezik stranice

Službeni jezik stranice je hrvatski. U slučaju mogućih različitih opisa proizvoda na različitim jezicima, kao mjerodavan se uzima hrvatski jezik.

Cijene, izgled, opisi i reference

Cijene, izgled proizvoda, opisi, reference su predmet promjene od strane Virga d.o.o. i nisu podložni obavješćivanju korisnika. Svi elementi se mogu mijenjti bez prethodnog upozorenja

Sudska nadležnost

Korisnik je suglasan da će sve sporove pokušati riješiti s tvrtkom Virga d.o.o. putem korisničkog sučelja. U slučaju sudskog spora stranke su suglasne za nadležnost Trgovačkog suda u Splitu