Sigurnost plaćanja i zaštita privatnosti

Kriptiranje podataka

Naše stranice su opremljene  SSL certifikatima koji jamče sigurnaost informacija između korisnika i web stranice.

Sigurnost plaćanja

Plaćanje proizvoda moguće je doznakom na žiro račun i pouzećem. Virga d.o.o. niti u jednom trenutku ne posjeduje niti koristi povjerljive podatke o brojevima kartica ili računa

Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti opisuje kako Virga d.o.o. postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, OIB, kućna adresa i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Virga d.o.o. sazna tijekom korištenja internet trgovine. Virga d.o.o. se obvezuje da će Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju Virga internet trgovine, kako bi Vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. Virga d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti.